annijarvinen.net
#anni2015
Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta!
 
Jokaiselle oikeus maksuttomaan koulutukseen
 
www.annijarvinen.net, #anni2017
 
PE
31.03.2017

Kirjoitin naisten osaamisesta Karjalaisen yleisönosastolle yhdessä Alia Dannenbergin kanssa. Kirjoitus julkaistiin Karjalaisessa 31.3.2017.

Naisten osaaminen ei rajoitu perheasioihin

Karjalaisen pääkirjoituksessa (27.3.2017) annettiin varsin mielenkiintoinen kuva naisten osaamisesta politiikassa. Onko pääkirjoituksen laatija mahdollisesti ottanut mallia Brasilian presidentin naistenpäivän puheesta, jossa tämä nosti esille naisten merkittävän roolin talousasioissa, koska nämä ovat hyviä huomaamaan hintojen muutokset supermarketeissa?

Emme koe, että naisten osaaminen rajoittuisi perhettä ja kotitaloutta koskeviin asioihin tai että naisilla olisi näissä asioissa miehiä parempaa tietoa. Nainen voi olla esimerkiksi hallinnon tai talouden asiantuntija, tai teoreetikko, jolla ei ole mitään hajua arkisista asioista. Samoin mies voi ymmärtää päivähoidon kiemurat ja tuntea omaishoidon arjen. Sallittakoon nämä asiat yhtäläisesti jokaiselle sukupuolesta riippumatta.

Kannattaa myös muistaa, että jokaisen politiikassa mukana olevan, niin naisen kuin miehenkin, puolisolta vaaditaan kykyä joustaa ja mukautua, jotta poliitikko pystyisi hoitamaan tehtävänsä kunnialla. On hyvä kysymys, miksi tämä puolison tuki ja joustaminen ei keskimäärin jakaudu tasapuolisesti sukupuolten kesken. Olisiko siinä yksi syy naisten aliedustukseen politiikassa?

Alia Dannenberg, FT, KTM
Anni Järvinen, kaupunginhallituksen jäsen
kuntavaaliehdokkaita (vas)
Joensuu

TI
28.03.2017

Joensuun seudun kansalaisopiston on tarjottava monipuolisesti erilaisia ja kohtuuhintaisia kursseja, jotta kaikilla on mahdollisuus harrastaa. Kaupungin tehtävä on tukea kansalaisopistoa taloudellisesti ja taattava sille riittävät resurssit. Viime vuosina kurssimaksut ovat nousseet liian suuriksi ja moni saattaa lopettaa sen vuoksi pitkäaikaisenkin harrastuksen.

Joensuun seudun kansalaisopisto on minulle rakas paikka ja olen harrastanut siellä paljon kaikenlaista, muun muassa teatteria, huovutusta, mosaiikkitöitä, lasinsulatusta, posliinimaalausta, valokuvausta, joogaa, tanssia ja kieliä. Kaupunginvaltuutettuna olen vaatinut useana vuotena talousarvion hyväksymisen yhteydessä lisärahoitusta kansalaisopistolle.

Kurssimaksut kuriin!

somekuva3b

TI
28.03.2017

Jätin eilen valtuustoaloitteen, joka koski paperittomien tilannetta Joensuussa. Valtuustoaloitteessa on mukana valtuutettuja kaikista puolueista paitsi kristillisdemokraateista ja sen allekirjoitti salissa 22 kaupunginvaltuutettua.

Valtuustoaloite: paperittomien tilanne Joensuussa

Paperittomalla ihmisellä tarkoitetaan henkilöä, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen tai kielteisen oleskelulupapäätöksen. Paperittomuus voi johtua myös viisumin tai oleskeluluvan umpeutumisesta tai siitä, että oleskelulupaa ei ole haettu ollenkaan.

Suomessa oleskelevien paperittomien tai paperittomien kaltaisessa asemassa olevien kokonaismäärää on hankala arvioida. Joensuussa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita on muutamia ja määrä on kasvussa. Heistä huolehtiminen kuuluu viime kädessä kunnalle, jonka tehtävä on varmistaa kaikille katto pään päälle, terveydenhuolto ja riittävä toimeentulo. Ketään ei saa jättää heitteille.

Joensuussa isoksi ongelmaksi on muodostunut paperittomien majoitus. Heidän ainoa vaihtoehto on tällä hetkellä mennä Asumisen Tukipisteelle, joka on auki klo 21.00-7.45. Tukipiste on jo nyt täysi ja kaikki eivät mahdu yöksi lämpimään. Lisäksi Tukipiste ei ole paperittomille paras mahdollinen yöpaikka erilaisten tarpeiden ja elämäntilanteiden vuoksi. Ongelmia on myös terveydenhoidon saamisessa sekä paperittomien ruokailussa, joka tarkoittaa käytännössä ruokaseteliä.

Suomessa kunnat hoitavat paperittomien tilanteita eri tavoin. Hyvä esimerkki on Pietarsaari, jossa paperittomista huolehditaan siten, että heille tarjotaan majoitus ja ruoka. Lisäksi perusopetuksessa oppivelvollisuusikäiset lapset saavat käydä koulussa, neuvolassa ja kaikille tarjotaan akuuttia sairaanhoitoa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että kaupunki ryhtyy nopeasti toimiin, jotta paperittomien asuminen ratkaistaan pysyvällä tavalla ja ketään ei jätetä heitteille. Haluamme tietää voiko Pietarsaaren toimintatapoja hyödyntää myös meillä Joensuussa ja voiko esimerkiksi Joensuun Kotien tyhjillään olevia asuntoja ottaa käyttöön? Onko mahdollista siirtyä takaisin ruokarahakäytäntöön ja miten paperiton saa jatkossa terveydenhoitoa muissakin kuin akuuteissa asioissa? Asia on akuutti ja sen vuoksi vaadimme, että aloite on saatava käsittelyyn jo seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Joensuussa 27.3.2017

Tässä linkki aloitteeseen kaupungin sivuilla: http://webdynasty.jns.fi/djulkaisu/kokous/20171199-11-1.PDF

Facebook

@anni_alina

e-mail: anni(at)annijarvinen.net
puh: 040-586 4477

http://annijarvinen.net
http://www.facebook.com/annijarvinen.net
http://joensuu.vas.fi
http://www.vasemmistoliitto.fi