annijarvinen.net
#anni2015
Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta!
 
Jokaiselle oikeus maksuttomaan koulutukseen
 
www.annijarvinen.net, #anni2017
 
LA
20.02.2015
Prometheus-leirin kysely

Vastasin tänään Prometheus-leirin tuki ry:n kyselyyn, joka oli suunnattu Protu-leirin käyneille kansanedustajaehdokkaille. Kävin Protu-leirin v. 1997 Tampereella / Viitapohjassa.

Avovastauksessa kysyttiin:

”Koetko, että Prometheus-leirin käyminen vaikutti siihen, että olet nyt ehdokkaana ja jos niin miten?”.

Vastasin kysymykseen näin:

”Sain Protu-leiriltä valtavasti uutta ajateltavaa sekä uusia näkökulmia eri asioihin ja ilmiöihin. Erityisesti mieleeni jäivät monipuoliset keskustelut vaikeistakin asioista. Protu-leiri lisäsi kiinnostustani yhteiskunnallisiin asioihin, järjestötoimintaan ja asioihin vaikuttamiseen. Leirin myötä maailmankatsomukseni avartui ja kiinnostukseni politiikkaa kohtaan kasvoi.”

protukoru

e-mail: anni(at)annijarvinen.net
puh: 040-586 4477

http://annijarvinen.net
http://www.facebook.com/annijarvinen.net
http://joensuu.vas.fi
http://www.vasemmistoliitto.fi