Scroll to top

Puheenvuoro kaupunginvaltuustossa Jokelan suojelumerkinnästä

Kaupunginvaltuusto kokoontui tänään Nepen koululla. Esityslistalla oli mm. kaavamuutoksia ja viime vuoden arviointikertomus. Torikatu 26 kaavamuutoksessa ratkaistiin myös Jokelan suojelu. Valitettavasti rakennus ei saanut suojelumerkintää ja kaava hyväksyttiin sellaisenaan. Hävisimme äänestyksen 11-48. Jätin asiaan eriävän mielipiteen.

Alla pitämäni puheenvuoro Jokelan puolesta.

Kannatan asian palauttamista uudelleen valmisteluun sillä evästyksellä, että Jokelan hotelli/ravintola osalle lisätään sr1-merkintä. Meidän poliittisten päättäjien tehtävä on huolehtia siitä, että Joensuun kaupunkikuvassa on monenlaisia rakennuksia eri vuosikymmeniltä. Jokelan rakennus on kiistatta kulttuurihistoriallisesti arvokas.

Joensuun seudun voimassa olevassa yleiskaavassa Jokelan rakennus on luokiteltu seudullisesti merkittäväksi rakennuskulttuurikohteeksi. Tämän lisäksi Museovirasto pitää Jokela-Kino-Karjala -rakennuksen purkamista huomattavana menetyksenä Joensuun kaupunkikuvalle.

Museovirasto on Suomessa kulttuuriperinnön asiantuntija ja se vastaa mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten kanssa. On erikoista, että Joensuussa ei anneta arvoa Museoviraston mielipiteelle, vaan vanhoja arvorakennuksia jyrätään jatkuvasti maan tasalle. Suojelukysymyksissä täytyy luottaa alan asiantuntijoiden näkemyksiin, nyt ne on sivuutettu kokonaan. Niin usein täälläkin peräänkuulutetaan asiantuntijatietoon perustuvaa päätöksentekoa.

On selvää, että kaavamerkintä suojelee vain itse rakennusta, ei aikoinaan kyseisessä rakennuksessa sijainnutta ravintola Wanhaa Jokelaa. Kyseinen ravintola kokosi kuitenkin yhteen eri taustoista tulevia ihmisiä ja tarjosi mahdollisuuksia lukuisille hienoille kulttuurielämyksille, esimerkiksi keikkojen, taiteilija- ja kirjailijatapaamisten, lukupiirien sekä muiden tapahtumien muodossa. Myös se on arvokasta, Jokelaan liittyvistä kohtaamisista ja tarinoista puhumattakaan.

Related posts