Scroll to top

Teemat kunnallisvaaleissa 2012

Vaaliteemat kunnallisvaaleissa 2012

Joensuun ensisijainen tehtävä on turvata kuntalaisille riittävät ja laadukkaat peruspalvelut. Näitä palveluja ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, ympäristön suojelu, jätehuolto, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, lasten päivähoito, mielenterveyspalvelut, vanhustenhuolto sekä vammaispalvelut.

Joensuun palvelut tulee järjestää pääsääntöisesti kunnan omana työnä. Laadukkaat peruspalvelut on rahoitettava verovaroin. Kunnan tehtävä ei ole tehdä taloudellista voittoa, vaan järjestää laadukkaita palveluita. Joensuun on myös vahvemmin sitouduttava köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Hoitoa ja apua on tarjottava ajoissa

Sosiaali- ja terveyspalveluihin tulee päästä ajoissa ja toimeentulotuen käsittelyajat eivät saa venyä liian pitkiksi. Terveyskeskuslääkäreitä saadaan tarjoamalla työntekijöille hyvät työehdot. Lisäksi nuorten mielenterveyspalveluihin täytyy panostaa aiempaa enemmän.

Demokratiaa ja avoimuutta Joensuun päätöksentekoon

Joensuun päätöksenteon on oltava avointa kaikilla tasoilla. Päätäntävallan karkaaminen monimutkaisiin virkamiesvetoisiin kuntayhtymiin murentaa kansanvaltaa ja lisää politiikan salamyhkäisyyttä. Tämän suuntaus on pysäytettävä!

Joku tolkku joukkoliikenteeseen ja lisää pyöräteitä

Toimiva ja edullinen joukkoliikenne on joensuulaisten tasavertaisuuden edellytys. Haja-asutusalueille on taattava riittävät bussivuorot ja kertalipun hinta täytyy saada kohtuulliseksi. Opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille 50% alennus bussilippuun. Lisäksi pyöräilyä täytyy tukea kunnostamalla ja lisäämällä pyörätieverkostoa.

Tasa-arvoa kaikille ja kaikkialle

Joensuun budjetin sukupuolivaikutukset on arvioitava. Lisäksi päiväkodeissa ja kouluissa tulee kiinnittää huomiota henkilöstön sukupuolisensitiivisen kasvatuksen osaamiseen. Siitä on tarvittaessa järjestettävä koulutusta. Näin voidaan purkaa sukupuolittuneita käytäntöjä, asenteita ja tiukkoja sukupuolimalleja. Tavoitteena tulee olla seksismistä ja sukupuolisesta häirinnästä vapaa kaupunki.

Kansalaisopisto ja kirjastot – vapaan sivistyksen kivijalka

Joensuun on tuettava vahvemmin kansalaisopistoa, jotta kaiken ikäisillä joensuulaisilla on mahdollisuus harrastaa. Kurssitarjontaa on laajennettava ja kurssimaksuja ei saa korottaa. Jo nyt liian moni pienituloinen on joutunut karsimaan harrastuksiaan. Lisäksi kirjastoverkkoa ei saa leikata ja kirjaston maksuttomuus täytyy säilyttää

Edullinen kämppä jokaiselle

Kunnollinen ja kohtuuhintainen asunto on jokaisen perusoikeus. Erityisesti kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus täytyy varmistaa. Voidakseen vaikuttaa alueensa asuntotarjontaan, Joensuun on oltava aktiivinen toimija niin vuokra-asuntojen omistajana kuin rakennuttajanakin. Kaikki uudet asuinalueet täytyy rakentaa siten, että niiden energiankulutus ja ympäristökuormitus ovat mahdollisimman matalia.

Post a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *