annijarvinen.net
#anni2015
Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta!
 
Jokaiselle oikeus maksuttomaan koulutukseen
 
www.annijarvinen.net, #anni2017
 

Teemat kuntavaaleissa 2017

Punavihreää feminismiä Joensuun valtuustoon

Palvelut on järjestettävä kunnan omana työnä, ei pakkoyhtiöittämiselle.

1. Hyvinvointi | Tasa-arvo

 • Päätöksenteon tulee perustua oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.
 • Matalan kynnyksen palveluita väkivaltaa kokeneille naisille ja riittävästi turvakotipaikkoja.
 • Kokeilu 6 tunnin työpäivästä.
 • Terveyskeskusmaksu (20,90€) on poistettava vaiheittain.
 • Rantakylään laboratoriopalvelut.
 • Vanhusten sosiaalisesta hyvinvoinnista on huolehdittava. Aikaa tulee olla kohtaamiselle, ulkoilulle ja harrastamiselle.

 

2. Koulutus | Asuminen

 • Kaikille lapsille oikeus varhaiskasvatukseen. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava, riippumatta siitä onko vanhemmilla työpaikka.
 • Sisäilmaongelmat historiaan. Terveet koulurakennukset lapsille, nuorille ja opetushenkilöstölle.
 • Lisää kohtuuhintaisia vuokra- ja opiskelija-asuntoja.

 

3. Kirjastot | Kansalaisopisto

 • Kirjastojen maksuttomuudesta on pidettävä kiinni ja kirjastoja on kehitettävä koko kansan olohuoneiksi. Kirjastojen aineistomäärärahat on turvattava.
 • Laaja ja monipuolinen kansalaisopisto on vapaan sivistystyön edellytys. Kansalaisopistoa on tuettava enemmän, jotta kaiken ikäisillä on mahdollisuus harrastaa varallisuudesta riippumatta.

 

4. Ympäristö | Liikkuminen

 • Riittävästi bussivuoroja koko Joensuun alueelle ja lippujen hintoja on laskettava. Tavoitteena on siirtyä vaiheittain maksuttomaan joukkoliikenteeseen.
 • Pyöräteiden kuntoon on kiinnitettävä enemmän huomiota kaikkina vuoden aikoina.
 • Lisää puurakentamista ja ensimmäinen viherkatto Joensuuhun.
 • Lisää julkisia vessoja Joensuun ydinkeskustaan.

 

e-mail: anni(at)annijarvinen.net
puh: 040-586 4477

http://annijarvinen.net
http://www.facebook.com/annijarvinen.net
http://joensuu.vas.fi
http://www.vasemmistoliitto.fi