Scroll to top

Reilu ja oikeudenmukainen Joensuu ihmisille ja ympäristölle

#meidänAnni

Hyvinvointia ja
kulttuuria
Joensuuhun

 • Vähennetään eriarvoisuutta panostamalla ennalta ehkäiseviin palveluihin.
 • Turvataan lähipalvelut, kuten päiväkodit, koulut ja kirjastot.
 • Poistetaan terveyskeskusmaksut.
 • Lisätään julkista palveluasumista, hoitajamitoitus kuntoon hoiva- ja hoitokodeissa.
 • Taataan riittävän pienet ryhmäkoot kouluihin ja päiväkoteihin.
 • Nähdään ja tunnustetaan järjestöt voimavarana Joensuussa.
 • Tuetaan kulttuuri- liikunta- ja kansalaisjärjestöjä riittävillä avustuksilla.
 • Taataan kirjastoille ja kansalaisopistolle riittävät resurssit.
 • Luodaan edellytykset elävälle kaupunkikulttuurille ja monipuolisille tapahtumille.
 • Ratkaistaan asunnottomuus.
 • Nostetaan omaishoidontuen tasoa ja turvataan omaishoitajien lomat.
 • Taataan eläinlääkärien (myös päivystävän eläinlääkärin) resurssit Joensuussa.

Ilmasto- ja
ympäristötekoja
Joensuuhun

 • Tehdään Joensuusta hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.
 • Rakennetaan energiatehokkaita asuinalueita.
 • Kehitetään joukkoliikennettä ja panostetaan hyviin kulkuyhteyksiin koko Joensuussa.
 • Parannetaan pyöräilyn edellytyksiä ja teiden talvikunnossapitoa.
 • Lisätään viheralueita, puistoja, luontopolkuja ja retkeilyreittejä – ei hakkuita ulkoilualueille.
 • Turvataan luonnon monimuotoisuus ja lisätään ketojen ja niittyjen määrää.
 • Panostetaan monipuoliseen kaupunkirakenteeseen ja suojellaan vanhat arvorakennukset.
 • Huolehditaan rakennusten kunnosta tavoitteena terveet rakennukset.
 • Edistetään puurakentamista.
 • Lisätään kasvis-, lähi- ja luomuruokaa kaupungin omissa ruokapalveluissa.
 • Turvataan löytöeläintoiminnan (myös luonnonvaraiset eläimet) resurssit Joensuussa.

Työtä ja
tasa-arvoa
Joensuuhun

 • Tehdään Joensuusta hyvä ja vastuullinen kuntatyönantaja.
 • Luodaan työpaikkoja sinne, missä on tarve eli mm. hoiva- ja hoitotyöhön.
 • Järjestetään riittävästi kesätyöpaikkoja nuorille
 • Panostetaan työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
 • Edistetään palkka-avoimuutta ja samapalkkaisuutta.
 • Järjestetään työttömien palvelut inhimillisesti ja maksetaan työstä riittävä korvaus.
 • Huomioidaan hankinnoissa sosiaaliset ja ympäristökriteerit.
 • Varmistetaan turvakodeille riittävät resurssit.
 • Taataan maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille joensuulaisille.
 • Perustetaan Joensuuhun tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta.
 • Otetaan sukupuolivaikutusten arviointi osaksi asioiden valmistelua ja päätöksentekoa.
 • Taataan vanhus- ja vammaisneuvostoille sekä nuorisovaltuustolle riittävät toimintaresurssit.