Scroll to top

Valtuustoaloite: Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyminen Joensuussa

28.1.2019

Jätin tänään valtuustoaloitteen koskien Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymistä. Sen allekirjoitti yhteensä 29 kaupunginvaltuutettua. Se on todella hyvä määrä, koska Joensuussa on 59 valtuutettua.

Valtuustoaloite: Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyminen Joensuussa

Sukupuolten välinen tasa-arvo on demokraattisen yhteiskunnan perusarvo ja kaikkien ihmisten perusoikeus. Tasa-arvolaki velvoittaa kunnat laatimaan toiminnallisen henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman ja se on Joensuussakin tehty. Tasa-arvotyötä tulee kuitenkin tarkastella kunnissa laajemmin, sillä kunnan eri toimielinten päätöksillä voi olla, ja myös on, erilaisia vaikutuksia eri sukupuolille. Tätä tarkastelua Joensuussa ei ole tehty systemaattisesti.

Tasa-arvovaltuutettu antoi joulukuussa ensimmäisen kertomuksensa eduskunnalle. Kertomuksessa nostetaan esille monia epäkohtia ja todetaan muun muassa, että sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoittaminen osa-aikaiseksi oli iso tasa-arvopoliittinen taka-askel. Kun Joensuun kaupunginvaltuustossa tehtiin päätös subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisesta, ei valmisteluun sisältynyt sukupuolivaikutusten arviointia. Sukupuolivaikutusten arviointi jätettiin tekemättä myös kaupungin strategian laadinnassa. Toisena esimerkkinä päätöksistä, jotka vaikuttavat eri sukupuoliin eri tavoin, voidaan mainita vaikkapa päätökset jalkakäytävien, pyöräteiden ja teiden aurausjärjestyksestä.

Suomen Kuntaliitto suosittelee Eurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan hyväksymistä ja sen tehokasta toimeenpanoa. Suomessa 25 kuntaa tai aluetta on hyväksynyt kyseisen peruskirjan. Mukana ovat muun muassa Helsinki, Oulu, Lahti, Pietarsaari, Kuopio ja Mikkeli. Allekirjoittamalla Eurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan Joensuu vahvistaa sitoumustaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Joensuun on nyt aika ottaa konkreettinen askel sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Joensuu käynnistävää prosessin, joka tähtää siihen, että Eurooppalainen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirja hyväksytään vielä tämän vuoden aikana.

Joensuussa

28.1.2019

Anni Järvinen