Scroll to top

Valtuustoaloite: Lisää luonnontilaisia niittyjä ja ketoja Joensuuhun

Jätettiin eilen alla oleva valtuustoaloite kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Joensuuhun tarvitaan lisää ketoja sekä niittyjä lisäämään luonnon monimuotoisuutta ja elävöittämään kaupunkikuvaa. Sekä kedot että niityt kuuluvat perinnebiotooppeihin, joiden määrä on viimeisen 50 vuoden aikana vähentynyt jopa 90 prosentilla. Vuonna 2018 tehdyn inventoinnin perusteella jäljellä olevien perinnebiotooppien osalta kehitys näyttää huonolta.

Joensuun tulee kartoittaa sopivia keto- ja niittyalueita laajasti koko kaupungin alueelta. Tavoitteena tulee olla nurmikkoalueiden muuttaminen niitty- ja ketoalueiksi. Ketojen perustamiseen voidaan hyödyntää myös paahteisia alueita, kuten teiden pientareita ja meluvalleja.

Kaupungin puistoalueilla voidaan sopivissa kohdissa noudattaa hallitun hoitamattomuuden periaatetta ja huomioida luonnon monimuotoisuuden lisääminen valittaessa istutettavia lajeja sekä hoitomenetelmiä Kaupunkialueen ulkopuolella kaupungin on tehtävä yhteistyötä erityisesti paikallisten järjestöjen kanssa elonkirjon turvaamiseksi. Kaupunki voi esimerkiksi järjestää yhdessä kyläyhdistysten kanssa luonnon monimuotoisuuspäivän, johon kuuluu tapahtumia sekä talkoita koko Joensuun alueella saman viikonlopun aikana.

Ketojen ja niittyjen perustamisen lisäksi Joensuun on huolehdittava pölyttäjien ahdingon helpottamisesta. Joensuun tulee osallistua Pelasta Pörriäinen -kampanjaan, jonka tarkoituksena on auttaa pölyttäjiä. Harkittavia toimenpiteitä voisi olla muun muassa pölyttäjäystävällisten kasvien istuttaminen sekä hyönteishotellien rakentaminen. Kaupunki voisi kesällä 2021 työllistää kesätöihin paikallisia nuoria rakentamaan hyönteishotelleja, joita voidaan hyödyntää kaupungin puistoissa sekä myydä omakustannehintaan kaupunkilaisille. Samalla tavoin kaupungin kesätyöntekijät voisivat olla mukana valmistelemassa koko kaupungin monimuotoisuuspäivän järjestämisessä.

Me aloitteen allekirjoittajat esitämme, että jokaisesta Joensuun kaupunginosasta etsitään sopivia paikkoja kedoille ja niityille. Lisäksi esitämme, että pölyttäjille rakennetaan kaupungin toimesta lisää hyönteishotelleja ja tutkitaan mahdollisuus luonnon monimuotoisuuspäivän järjestämiseen.

Joensuussa 26.4.2021

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta,

Anni Järvinen,
Antti Saarelainen,
Alia Dannenberg,
Petteri Tahvanainen,
Antero Puhakka,
Martti Juntunen

Related posts