Scroll to top

Valtuustoaloite: paperittomien tilanne Joensuussa

Jätin eilen valtuustoaloitteen, joka koski paperittomien tilannetta Joensuussa. Valtuustoaloitteessa on mukana valtuutettuja kaikista puolueista paitsi kristillisdemokraateista ja sen allekirjoitti salissa 22 kaupunginvaltuutettua.

Valtuustoaloite: paperittomien tilanne Joensuussa

Paperittomalla ihmisellä tarkoitetaan henkilöä, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen tai kielteisen oleskelulupapäätöksen. Paperittomuus voi johtua myös viisumin tai oleskeluluvan umpeutumisesta tai siitä, että oleskelulupaa ei ole haettu ollenkaan.

Suomessa oleskelevien paperittomien tai paperittomien kaltaisessa asemassa olevien kokonaismäärää on hankala arvioida. Joensuussa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita on muutamia ja määrä on kasvussa. Heistä huolehtiminen kuuluu viime kädessä kunnalle, jonka tehtävä on varmistaa kaikille katto pään päälle, terveydenhuolto ja riittävä toimeentulo. Ketään ei saa jättää heitteille.

Joensuussa isoksi ongelmaksi on muodostunut paperittomien majoitus. Heidän ainoa vaihtoehto on tällä hetkellä mennä Asumisen Tukipisteelle, joka on auki klo 21.00-7.45. Tukipiste on jo nyt täysi ja kaikki eivät mahdu yöksi lämpimään. Lisäksi Tukipiste ei ole paperittomille paras mahdollinen yöpaikka erilaisten tarpeiden ja elämäntilanteiden vuoksi. Ongelmia on myös terveydenhoidon saamisessa sekä paperittomien ruokailussa, joka tarkoittaa käytännössä ruokaseteliä.

Suomessa kunnat hoitavat paperittomien tilanteita eri tavoin. Hyvä esimerkki on Pietarsaari, jossa paperittomista huolehditaan siten, että heille tarjotaan majoitus ja ruoka. Lisäksi perusopetuksessa oppivelvollisuusikäiset lapset saavat käydä koulussa, neuvolassa ja kaikille tarjotaan akuuttia sairaanhoitoa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että kaupunki ryhtyy nopeasti toimiin, jotta paperittomien asuminen ratkaistaan pysyvällä tavalla ja ketään ei jätetä heitteille. Haluamme tietää voiko Pietarsaaren toimintatapoja hyödyntää myös meillä Joensuussa ja voiko esimerkiksi Joensuun Kotien tyhjillään olevia asuntoja ottaa käyttöön? Onko mahdollista siirtyä takaisin ruokarahakäytäntöön ja miten paperiton saa jatkossa terveydenhoitoa muissakin kuin akuuteissa asioissa? Asia on akuutti ja sen vuoksi vaadimme, että aloite on saatava käsittelyyn jo seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Joensuussa 27.3.2017

Tässä linkki aloitteeseen kaupungin sivuilla: http://webdynasty.jns.fi/djulkaisu/kokous/20171199-11-1.PDF

Related posts