Scroll to top

Punavihreä feministi ja ay-nainen Vasemmistoliiton puoluehallitukseen

Punavihreä feministi ja ay-nainen Vasemmistoliiton puoluehallitukseen

Olen ehdolla puoluehallitukseen, koska haluan antaa oman panokseni Vasemmistoliiton poliittiseen sisältötyöhön ja järjestölliseen kehittämiseen. Minulla on vahvaa osaamista onnistuneiden vaalikampanjoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Vasemmistoliiton tulee tehdä politiikkaa, joka tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja työntekijöiden oikeuksien puolustamiseen.

Miten puoluetta täytyy kehittää?

1. Vasemmistoliiton on tuettava erityisesti niitä alueita, jossa ei ole tällä hetkellä aktiivista toimintaa. On panostettava jäsenhankintaan ja tuettava paikallistoimintaa siten, että jokaiselle löytyy puolueesta mielekästä tekemistä. Uusien jäsenten on päästävä nopeasti mukaan vasemmistolaiseen toimintaan. Koulutusta jäsenhankintaan ja paikallistoiminnan kehittämiseen on tehtävä yhteistyössä KSL:n kanssa.

2. Puolueen on tarjottava nykyistä parempia yhteydenpitokanavia kunnallisille luottamushenkilöille. On luotava aktiivisten vasemmistolaisten kuntapoliitiikkojen verkosto, jossa on tarvittaessa mahdollisuus tavata toisiaan ja saada vertaistukea.

3. Vasemmistoliiton on oltava se puolue, joka puolustaa työntekijöitä ja laittaa työehtoshoppailun kuriin. Julkinen sektori (erityisesti kunnat) on nähtävä luotettavana työnantajana. Koko Suomen yli pyyhkinyt kuntien yt-kierre täytyy pysäyttää turvaamalla kunnille riittävät resurssit palveluiden järjestämiseen. Lisäksi Vasemmistoliiton on lisättävä yhteistyötä ammattiliittojen kanssa.

4. Vasemmistoliiton on tehtävä johdonmukaista feminististä politiikkaa valtakunnallisesti ja paikallistasolla. Erityisesti väkivaltaa kohdanneiden ihmisten palveluihin on varattava riittävät resurssit ja Suomeen tulee luoda koko maan kattava turvakotiverkosto.

5. Vasemmistoliiton on terävöitettävä aluepoliittisia linjauksiaan. Aluepolitiikka ei tarkoita vain valtion toimipisteiden hajasijoittamista ympäri Suomen. Uuden, vasemmistolaisen aluepolitiikan keskiössä tulee olla vastaaminen muuttoliikkeeseen. Se tarkoittaa sitä, että työpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia tulee olla myös ruuhka-Suomen ulkopuolella. Lisäksi joukkoliikenteestä on tehtävä todellinen vaihtoehto myös syrjäseuduilla.

Kuka Anni?

Olen 36-vuotias joensuulainen neljännen kauden kaupunginvaltuutettu ja työläisperheen tytär. Koulutukseltani olen medianomi (AMK) sekä filosofian maisteri. Pääaineena opiskelin Venäjän kieltä ja kulttuuria sekä sivuaineina yhteiskuntapolitiikkaa ja sosiologiaa. Tällä hetkellä olen töissä järjestäjänä ammattiliitto JHL:ssa. 

Liityin Vasemmistonuoriin vuonna 1999 ja olen toiminut vasemmistolaisessa liikkeessä eri tehtävissä aika tarkalleen 20 vuotta. Minulla on vahva järjestötausta sekä luottamustoimien että työtehtävien kautta. Vasemmistonuorissa olin aktiivinen koko nuoruuteni paikallisesti ja valtakunnallisesti. Työskentelin myös Itä-Suomen Vasemmistonuorten piirisihteerinä kolme vuotta. Lisäksi olen toiminut koko opiskelujeni ajan aktiivisesti opiskelijapolitiikassa sekä Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa että Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa.

Olen toiminut Joensuun kaupunginvaltuutettuna 14 vuotta ja kuntapoliittinen vaikuttaminen on pitänyt sisällään lukuisia luottamustoimia eri lautakunnissa, jaostoissa ja työryhmissä. Tällä hetkellä olen Vasemmistoliiton ainoa edustaja kaupunginhallituksessa sekä sen alaisessa omistajaohjausjaostossa. Lisäksi olen maakuntavaltuuston jäsen. 

Puolueessa olen toiminut monissa eri tehtävissä, esimerkiksi paikallisosastossa, piirihallituksessa ja useamman vuoden piirijärjestön puheenjohtajana. Tällä hetkellä olen Vasemmistoliiton Joensuun kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja puoluevaltuuston jäsen. Vasemmistonaisten hallituksessa, Valtikassa olen toiminut neljä vuotta ja olen tällä hetkellä Vasemmistonaisten varapuheenjohtaja.

Minulla on aikaa, tahtoa ja energiaa työskennellä puoluehallituksessa, jos puoluekokous minut tehtävään valitsee.

Related posts