Scroll to top

Asunto on ihmisen perusoikeus

Tänään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä vietetään ympäri Suomea valtakunnallista asunnottomien yötä. Asunnottomien yö -tapahtuma on eri kansalaistoimijoiden yhteinen ponnistus asunnottomuuden vähentämiseksi ja poistamiseksi. Tapahtuman tarkoitus on muistuttaa, että myös Suomessa on asunnottomuutta ja asunto ei ole kaikkien ulottuvilla vielä tänäkään päivänä.

Suomessa on tällä hetkellä noin 7500 ihmistä ilman asuntoa ja Joensuussa asunnottomia on hieman alle 100. Joensuussa asunnottomuuden eteen on tehty pitkään työtä ja erityisesti pitkäaikaisasunnottomuus on Joensuussa vähentynyt 2000-luvun alun lukemista. Tuolloin Joensuussa oli enimmillään yli 200 ihmistä ilman asuntoa. Lukuja tarkastellessa täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki asunnottomat eivät näy tilastoissa.

Asuminen sekä turvallinen koti on jokaisen perusoikeus. Jokaiselle on taattava oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen. Suomessa asumisen kustannukset ovat karanneet liian suuriksi ja tämä on etenkin suurten kaupunkien ongelma. Suomeen tarvitaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Toimivalla asuntopolitiikalla huolehditaan siitä, että asuinalueet eivät eriarvoistu ja uusilla asuinalueilla erilaisia asumismuotoja täytyy olla limittäin. Lisäksi uusilla asuinalueilla on huolehdittava toimivasta joukkoliikenteestä.

Eräs keskeisimmistä asumisen kehittämiskohteista on opiskelijoiden asuntotilanteen parantaminen. Joensuussa on ollut viime vuosina huutava pula opiskelija-asunnoista. Syksyllä uusien opiskelijoiden saapuessa kaupunkiin, opiskelijakämppiin on pahimmillaan jopa monen kuukauden jono. Viime vuosina Joensuun Elli on rakennuttanut Joensuuhun ansiokkaasti uusia opiskelija-asuntoja, mutta kaupungin on huolehdittava siitä, että tontteja opiskelija-asunnoille löytyy myös jatkossa. Lisäksi Joensuun Ellin pitäisi tehdä soluasunnoista houkuttelevampia ja tarjota niitä esimerkiksi kimppakämpiksi jo entuudestaan toisilleen tutuille opiskelijoille.

Asunnottomien yön valtakunnallisiin nettisivuihin voi tutustua täällä:  http://asunnottomienyo.fi

asunto_pun

Related posts