Scroll to top

Avauspuhe Joensuun Mahdollisuuksien torilla

Joensuussa järjestettiin tänään Mahdollisuuksien tori, jonka sain mennä avaamaan kaupunginhallituksen jäsenenä. Alla puheeni ja samalla vihdoin avaus tälle poliittiselle blogille. Pieni blogin muokkaus ja viilailu on vielä käynnissä, mutta viritellään lisää lähipäivinä.

Hyvät kuulijat, järjestöaktiivit ja Mahdollisuuksien torin väki

Mahdollisuuksien toria vietetään Joensuussa jälleen kerran ja minulla on ilo tulla avaamaan tapahtuma Joensuun kaupungin edustajana. Joensuun kaupunginhallituksen puolesta toivotan mahdollisuuksien torin tervetulleeksi kaupunkiin.

On todella hienoa, että Joensuussa järjestetään tämänkaltaisia tapahtumia ja järjestötoimijat kokoontuvat yhteen esittelemään toimintaansa, vaihtamaan kokemuksia ja keskustelemaan globaaleista kysymyksistä. Samalla kaupunkilaisille tarjoutuu loistava mahdollisuus tutustua muun muassa paikallisiin kansalaisjärjestöihin, osallistua työpajoihin, seurata paneelikeskusteluja ja nauttia kulttuuriohjelmasta. Ehkä joku kävijä saa myös kipinän alkaa itse toimia asioiden hyväksi.

Tänä vuonna mahdollisuuksien torin teemana on ihmisoikeudet. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle juuri sen vuoksi, että hän on ihminen. Ihmisoikeudet ovat universaaleja arvoja, jotka täytyy taata kaikille ihmisille. Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle asuinpaikasta, sukupuolesta, etnisestä taustasta, yhteiskunnallisesta asemasta tai muusta vastaavasta seikasta riippumatta. Ihmisoikeudet ovat vaatimuksia, joita ei voi riistää keneltäkään. Ne ovat välttämättömyyksiä ja ihmisarvoisen elämän tae.

Ihmisoikeuksien historia on pitkä. Ihmisoikeudet on määritelty kansainvälisin julistuksin ja sopimuksin. Yksi tunnetuimmista sopimuksista on Ranskan ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1789 eli yli 200 vuoden takaa. Jo tuolloin puhuttiin vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta. Ranskan ihmisoikeuksien julistuksen sisältö koski muun muassa sananvapautta, tasa-arvoa lain edessä sekä uskonnonvapautta. Nämä vaatimukset eivät kuitenkaan ulottuneet kaikkiin yhteiskunnan jäseniin, sillä naiset jätettiin täysien oikeuksien ulkopuolelle.

Toisen maailmansodan kauheuksien jälkeen ihmisoikeudet koettiin entistä tärkeämmäksi ja niistä haluttiin sopia yhteisesti valtioiden kesken. Yksittäisillä valtioilla ei tulisi olla oikeutta riistää ihmisiltä heidän perusoikeuksiaan. Maailmansodan jälkeen voittajavaltiot perustivat Yhdistyneet kansakunnat ja vuonna 1948 hyväksyttiin YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus. Tämä julistus levisi nopeasti YK:n jäsenmaihin ja sitä tehtiin tunnetuksi muun muassa kouluissa. YK:n kansainvälisten sopimusten lisäksi ihmisoikeuksista on mainintoja useiden maiden perustuslaissa.

Ihmisoikeudet näkyvät meidän kaikkien arjessa, Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Ihmisarvoiseen elämään kuuluu oikeus riittävään toimeentuloon, turvalliseen elämään, koulutukseen ja liikkumiseen. Myös oikeus elää rauhassa omana itsenään sekä oikeus kokoontua ja ilmaista oma mielipide ilman vainoamista ovat tärkeä osa ihmisoikeuksia. Mekin olemme täällä tänään, koska meillä on oikeus kokoontua vapaasti. Myös arkisemmat asiat kuten oikeus asuntoon, ruokaan, huolenpitoon ja itsensä toteuttamiseen ovat ihmisarvoisen elämän peruspalikoita. Kaikkinainen vaino, riisto, hyväksikäyttö ja orjuus ovat uhkia ihmisoikeuksille. Ihmisoikeuksien polkemiselle täytyy asettaa nollatoleranssi. Viime aikoina Suomessa on puhuttu paljon rasistisesta vihapuheesta ja Pohjois-Karjalassakin on asiasta valitettavia esimerkkejä.

Yhteen Joensuun räikeimpään ihmisarvoiseen elämään liittyvään epäkohtaan, asunnottomuuteen saatiin viime vuonna kuitenkin parannusta. Sirkkalaan avattiin pysyvä asunnottomien tukipiste ja yömaja pitkän poliittisen kamppailun jälkeen. Turvallinen yösija ja katto pään päälle kuuluu ehdottomasti jokaiselle.

Joensuu on myös Reilun kaupan kaupunki. Reilun kaupan kaupungin arvonimi on kannanotto kestävän kehityksen ja eettisten valintojen puolesta. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kaupunki on sitoutunut käyttämään tarjoilussaan Reilun kaupan tuotteita. Reilun kaupan tuotteita ei valmisteta lapsityövoimalla ja näin Joensuun kaupunki ottaa kantaa myös globaaleihin asioihin omilla teoillaan.

Tällä viikolla on vietetty jo perinteeksi muodostunutta Sateenkaariviikkoa ja eilen kansainvälistä homofobian vastaista päivää. Joensuussa on järjestetty Hohto-viikkoa jo vuodesta 2004 alkaen. Mahdollisuuksien torin jälkeen järjestetään tänään Hohtokulkue, jossa on mahdollisuus osoittaa tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Ihmisoikeudet koskevat kaikkia, myös vähemmistöryhmiin kuuluvia. Kun tähän päivään lisätään vielä ravintolapäivä, joka näkyy myös Joensuussa, saadaan aikaan todella tapahtumarikas päivä. Mahdollisuuksien tori, Hohto-viikko ja ravintolapäivä ovat ruohonjuuritason kansalaisaktivismia ja -toimintaa parhaimmillaan. Tekemisen ilo lähtee pienistä asioista, yhdessä tekemisestä.

Joensuun kaupunki toivottaa mahdollisuuksien torin järjestäjille ja kävijöille mieleenpainuvaa päivää, ennakkoluulotonta asennetta sekä sinnikkyyttä työhön ihmisoikeuksien puolesta. Ihmisoikeustyö on tärkeää.

Related posts