Scroll to top

Enon ja Uimaharjun alueelle kaksi yläkoulua

Kirjoitettiin Alia Dannenbergin, Maria Korkatin ja Petteri Tahvanaisen kanssa Karjalaisen yleisöosastolle Eno-Uimaharju-alueen kouluratkaisusta. Kirjoitus julkaistiin tämän päivän Karjalaisessa.

—-

Lähikoulu on vetovoimatekijä, joka lisää alueen elinvoimaa. Tämä pitää ymmärtää Joensuussa, joka julistautuu juhlapuheissa koulutuskaupungiksi. Puheiden on syytä konkretisoitua teoiksi. Me haluamme lähestyä Eno-Uimaharju -yläkoulukysymystä MLL:n Uimaharjun paikallisyhdistyksen jäsenten (Karjalainen 24.1.) sekä Marjatta Rädyn kirjoitusten (25.1.) mukaisesti kahden yläkoulun ja kahden aktiivisen taajaman mallilla. Kissanhännänveto kahden taajaman välillä on aiheellista lopettaa. Sekä Eno että Uimaharju tarvitsevat ylä- ja alakoulut, koska peruskoulu on lähipalvelua. Keskittäminen ei sovi lasten ja nuorten palveluihin.

Yleensä koulujen yhdistämisen väitetään tuovan säästöjä. Näitä säästöjä hehkutettaessa unohdetaan, että koulukuljetuskustannukset kasvavat, eivätkä ne ole halpaa hupia kunnalle. Kuljetuskustannuksia olennaisempi asia on kuitenkin lasten koulumatkaan käytettävän ajan venyminen. Enon kirkonkylän ja Uimaharjun koulut sijaitsevat 17 kilometrin päässä toisistaan, mutta on muistettava, että haja-asutusalueilla koulukuljetukset eivät etene suorinta tietä. Reitit ovat usein hyvin mutkittelevia – jopa siten, että lapsen koulumatka omalla autolla kuljetettuna kestäisi 10 minuuttia suuntaansa, mutta koulukuljetuksessa matkat voivat tehdä yli kaksi tuntia päivässä. Siksi koulujen yhdistämisellä voi olla monen lapsen kohdalla koulupäiviä liiallisesti pidentävä vaikutus.

Yläkoulun sijoittamista vain toiseen taajamaan on perusteltu monipuolisemmilla valinnaisaineilla. Onko todella niin, että esimerkiksi kieliryhmiä ei voi nykypäivänä järjestää videoyhteydellä molempiin yläkouluihin? Kaksi yläkoulua tekee jo nyt yhteistyötä valinnaisaineiden tarjoamisessa ja tätä voisi kehittää entisestään Eno-Uimaharju-alueella.

Kuntalaisten toiveita on kuultava ja kuunneltava. Ketä varten tätä kaupunkia kehitetään? Mielestämme tämän asian valmistelussa tulee palata kahden yläkoulun malliin. Se voi tulla jopa edullisemmaksi kuin yksi yläkoulu Enon kirkonkylälle. Kahden yläkoulun mallin todelliset kustannukset on selvitettävä ja tämä vaihtoehto on tuotava päätöksentekoon asti.

Alia Dannenberg
Anni Järvinen
Maria Korkatti
Petteri Tahvanainen
Vasemmistoliiton valtuutettuja ja varavaltuutettuja

Related posts