Scroll to top

Joku tolkku ikäihmisten hoitoon ja hoivaan!

10 havaintoa yksityisestä hoivasta Suomessa.

1. Yksityisten hoivapalveluita tuottavien yritysten, kuten Esperin, Attendon ja Mehiläisen ensisijainen tarkoitus on tuottaa voittoa. Toissijaista ovat hoivan ja hoidon laatu sekä arvokas vanhuus. Voitot otetaan useimmiten hoidon laadusta ja työntekijöiden selkänahasta. Tämä ei ole hyväksyttävää.

2. Lisää resursseja eli rahaa kunnille, jotta ikäihmisten hoiva voidaan järjestää laadukkaasti. Kuntien kilpailutuksissa kriteereinä on oltava muutakin kuin edullinen hinta.

3. Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin. Sitä on yritetty jo vuodesta 2012, mutta erityisesti kokoomuksen ja keskustan vahvasta vastustuksesta johtuen näin ei ole vielä tapahtunut. Mikäli hoitajamitoitusta ei noudateta, siitä tulee seurata sanktio. Seuraavissa eduskuntavaaleissa voit vaikuttaa tähän äänestämällä puoluetta ja ehdokasta, joka on sitoutunut riittävään hoitajamitoitukseen.

4. Puutteita vanhusten hoiva- ja hoitopuolella on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, mutta räikeimmät esiin tulleet epäkohdat ovat tapahtuneet juuri yksityisellä puolella. Viime päivinä Yle on nostanut esille 37 yksityistä hoiva- ja hoitokotia, joissa on havaittu ongelmia. Havaitut epäkohdat liittyvät muun muassa hoitajamitoitukseen, lääkkeiden jakoon, ruokailuun, hygieniaan, työvuorolistoihin ja asiakasturvallisuuteen.

5. Hoivajättien verokikkailu on saatava kuriin. Esperi Care Holding eli Suomen emoyhtiö ei maksanut lainkaan yhteisöveroja Suomeen viime vuosina.

6. Hoiva- ja hoitokotien työntekijöiden huolet on otettava tosissaan ja työnantaja ei saa painostaa tai uhkailla työntekijää, joka tuo oman työpaikkansa epäkohtia julki. Pelolla johtaminen täytyy lopettaa.

7. Sote-uudistus on kumottava, koska se lisää yksityistä hoivaa entisestään. Lisäksi valinnanvapauslaki pakottaa avaamaan perusterveydenhuollon markkinoille.

8. Aluehallintovirastoille sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle on taattava riittävät resurssit yksityisten ja julkisten hoiva- ja hoitopalveluiden valvontaan. Valvontaa ei pidä jättää vain palveluiden järjestäjän oman valvonnan varaan.

9. Yksityisellä sosiaalialalla on pienemmät palkat kuin julkisella puolella. Yksityisen hoiva- ja hoitopalveluiden lisääminen syventää entisestään naisvaltaisen ja matalapalkkaisen alan palkkakuoppaa.

10. Esperi, Attendo ja Mehiläinen tuottavat hoivapalveluita myös kehitysvammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Toivottavasti keskustelu hoivan ja hoidon laadusta laajenee myös näihin palveluihin sekä yksityiseen varhaiskasvatukseen.