Scroll to top

Maksuton koulutus turvattava kaikilla asteilla

Kirjoitin kannanoton Joensuun Vasemmistoliitolle

Maksuton koulutus kuuluu jokaiselle. Se on suomalaisen sivistysvaltion pohja ja sen ehdoton edellytys. Suomalainen peruskoulujärjestelmä luotiin 1970-luvulla koko maahan ja samalla koulut kunnallistettiin. Yhtenäinen peruskoulu on itsessään arvokas ja sen maksuttomuuden täytyy ulottua myös kouluterveydenhuoltoon, oppilashuoltoon ja ruokailuun. Se takaa kaikille tasa-arvoiset lähtökohdat oppimiselle. Joensuun Vasemmisto pitää ensisijaisen tärkeänä terveitä ja hyväkuntoisia koulurakennuksia sekä osaavaa henkilöstöä.

Toisen asteen (lukiot ja ammattikoulut) kouluverkko täytyy säilyttää koko maan laajuisena ja pienten kyläkoulujen lakkauttamiset täytyy pysäyttää keskittämisvimmasta huolimatta. Niin peruskouluissa kuin toisella asteella on huolehdittava erityisopetuksen riittävistä resursseista. Koulujen yksityistämiselle on sanottava voimakas EI!

Opiskelu korkeakouluissa täytyy olla edelleen maksutonta kaikille – myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä tieteen ja tutkimuksen rahoitus on turvattava kaikkialla Suomessa, myös kasvukeskusten ulkopuolella. Korkeakoulujen välistä kovaa kilpailua voidaan lieventää vähentämällä tulostavoitteellisuutta. Yliopistolaki on uudistettava ja palattava takaisin sivistysyliopistoihin. Opiskelijoiden oikeutta opiskella ei pidä enempää rajata ja oikeus useampaan tutkintoon on taattava jatkossakin jokaiselle, ei vain rikkaille. Lisäksi kansalaisopistojen rahoitus täytyy turvata, jotta vapaa sivistystyö olisi mahdollista ympäri Suomen.

”Maksuton koulutus on Suomen valttikortti ja jokaisen ihmisen perusoikeus. Myös vapaan sivistystyön opetus on turvattava ympäri Suomen. Itsensä kehittäminen opiskelemalla on oltava mahdollista kaikkialla Suomessa, myös periferia-alueilla.” toteaa Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Anni Järvinen Joensuusta.

Joensuussa 15.1.2015
Lisätiedot:

Anni Järvinen
anni[at]annijarvinen.net
040-5864477

Related posts