Scroll to top

Päiväkoti Sinkkolan kotieläinpihan kupeeseen?

Noljakan asukasyhdistys järjesti tänään kuulemistilaisuuden Joensuun kaupunginhallitukselle. Paikalla oli myös useita kaupunginvaltuutettuja. Tilaisuuden aiheena oli uuden päiväkodin rakentaminen Sinkkolan kotieläinpihan viereen. Tilaisuus täydensi hyvin aikaisempaa näkemystäni Sinkkolan tilanteesta. Asiaa on aikaisemmin käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa 28.1.2014 ja kaupunginhallituksessa 3.2.2014. Kaupunginhallituksessa asialle annettiin lisää harkinta-aikaa ja se tulee uudestaan päätettäväksi ensi maanantaina 10.2.2014.

Päiväkotihankkeen taustalla on Joensuun suuri tarve uusille päivähoitopaikoille. Päiväkoti-ikäisten lasten määrä on kasvanut ja tällä hetkellä päivähoidon jonossa on 126 lasta, joille täytyy löytää hoitopaikka toukokuun loppuun mennessä. Noljakan alueella Siilinpäiväkodista luovutaan ja uusille tiloille on sen vuoksi todellinen tarve. Tämän lisäksi Noljakassa on luovuttava neljästä päiväkotiryhmästä vuoteen 2015 mennessä, koska ne sijaitsevat ARA-tukea saaneissa tiloissa. Ratkaisuna akuuteimpaan hätään kaupunginhallitus päätti maanantaina vuokrata Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymältä uusia tiloja, jotka muutetaan päiväkotikäyttöön. Tilat sijaitsevat Kaislakadulla ja ovat alustavan aikataulun mukaan käyttöönotettavissa vuoden 2014 lopussa.

Sinkkolan asukasyhdistys on kerännyt kotieläinpihan säilyttämisen puolesta vetoomuksen, jonka on allekirjoittanut 1200 henkilöä. Jo tämä on osoitus siitä, että Noljakan uudelle päiväkodille täytyy etsiä muuta sijoituspaikkaa. Kyse ei ole rahasta, vaan tahdosta.

Asukasyhdistys ei halua, että päiväkoti rakennetaan ainutlaatuisen kotieläinpihan viereen, koska se kaventaisi kotieläinpihan toimintaa. Tällöin ei voitaisi toteuttaa laidunpeltojen kiertoa ja isoista eläimistä, kuten lampaista, hevosista ja vuohista täytyisi luopua. Asukasyhdistys ehdottaa, että päiväkoti rakennetaan muualle, esimerkiksi läheiselle Erkinpellontien hiekkakentälle, joka on vähäisellä käytöllä. Perusongelmana on kuitenkin se, että tämä vie enemmän aikaa, koska kenttäalue pitäisi kaavoittaa uudelleen. Nykyinen Sinkkolan alue on kaavoitettu aikoinaan julkisia palveluja, kuten kouluja ja päiväkoteja varten. Lisäksi Sinkkolan alueen asemakaava pitää jo nyt sisällään riittävästi rakennusoikeutta 4-osastoista päiväkotihanketta varten. Erkinpellontien alue pitäisi kaavoittaa viipymättä uudelleen, vaikka kaavaprosessin kestoksi on arvioitu pari vuotta.

Alan vakuuttua yhä enemmän siitä, että päiväkotitilannetta voidaan Joensuussa parantaa myös muutoin kuin uhraamalla Sinkkolan kotieläinpiha päiväkotikäyttöön. Erkinpellontien sopivuus on tutkittava heti ja kaavaprosessin uudelleenarviointi on tehtävä ilman viiveitä. Tämän lisäksi uusien päiväkotitilojen etsimistä on jatkettava ennakkoluulottamasti koko kaupungin alueella. Tästä Kaislakadun tilanne on hyvä esimerkki. Lisäksi tammikuussa aloitettua perhepäivähoitajien aktiivista rekrytointia täytyy edelleen jatkaa. Sinkkolan Kotieläinpiha on ainutlaatuinen matkailuvaltti, erinomainen kerhojen ja kesäleirien pitopaikka, lapsiperheiden suosima palvelu ja oiva tapa tutustua kotieläimiin ja niiden hoitoon keskellä kaupunkia.

Related posts