Scroll to top

Perustulosta apu

Kirjoitin perustulosta Karjalan Heilin yleisönosastolle keskiviikkona 4.3.2015.

Anssi Törmälä kirjoitti perustulosta (Karjalan Heili 25.2.2015). Kokoomuslaiseen tapaan Törmälä totesi, että sosiaaliturvajärjestelmä on rikki. No, todellakin on rikki, kun se on oikeistolaisella politiikalla rikottu.

Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä luotiin sotien jälkeen monien uudistusten ja uusien tulonsiirtojen myötä. Tällaisia tulonsiirtoja olivat muun muassa lapsilisät, äitiysavustus, kansaneläke, asumistuki sekä työttömyyskorvaukset. Näitä tulonsiirtoja on vuoroin tarkennettu, laajennettu ja leikattu. Samalla työmarkkinat ovat muuttuneet ja yhä useamman toimeentulo on epävarmalla pohjalla. Yksi pitkä, koko elämän kestävä työsuhde on monelle utopiaa ja elämä koostuu eripituisista pätkätöistä, opiskelusta ja työttömyysjaksoista. Tämän vuoksi tarvitaan todellinen sosiaaliturvan uudistus ja kaikille yhtäläinen perustulo.

Suomen perustuslaissa taataan jokaiselle oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustulo on paitsi tapa järjestää kaikille tasapuolinen sosiaaliturva, myös merkittävä tuloerojen tasaaja. Perustulon avulla taataan jokaiselle riittävä perustoimeentulo sekä mahdollisuus tehdä erilaisia töitä niin markkinoilla, kotitalouksissa kuin yhteisöissä.

Vasemmiston linjan mukainen 800 euron perustulo vähentää byrokratiaa ja lopettaa luukulta luukulle juoksuttamisen. Perustulo korvaisi ja yhtenäistäisi nykyisen kansaneläkkeen, työttömyysajan perusturvan, pienimmät sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat, kotihoidontuen, opintorahan sekä yrittäjien starttirahan. Perustulo tulee toteuttaa vaiheittain ja se tulee kokeilla ensiksi alueellisesti, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa. Perustulon käyttöönoton jälkeen se täytyy sitoa ansioindeksiin.

Anni Järvinen
kaupunginhallituksen jäsen (vas),
kansanedustajaehdokas
Joensuu

Related posts