Scroll to top

Prometheus-leirin kysely

Vastasin tänään Prometheus-leirin tuki ry:n kyselyyn, joka oli suunnattu Protu-leirin käyneille kansanedustajaehdokkaille. Kävin Protu-leirin v. 1997 Tampereella / Viitapohjassa.

Avovastauksessa kysyttiin:

”Koetko, että Prometheus-leirin käyminen vaikutti siihen, että olet nyt ehdokkaana ja jos niin miten?”.

Vastasin kysymykseen näin:

”Sain Protu-leiriltä valtavasti uutta ajateltavaa sekä uusia näkökulmia eri asioihin ja ilmiöihin. Erityisesti mieleeni jäivät monipuoliset keskustelut vaikeistakin asioista. Protu-leiri lisäsi kiinnostustani yhteiskunnallisiin asioihin, järjestötoimintaan ja asioihin vaikuttamiseen. Leirin myötä maailmankatsomukseni avartui ja kiinnostukseni politiikkaa kohtaan kasvoi.”

protukoru

Related posts