Scroll to top

Reilu ja oikeudenmukainen Suomi ihmisille ja ympäristölle

Suomi tarvitsee nyt punavihreää politiikkaa ja yhteiskuntaa, jossa huolehditaan sekä ihmisten että ympäristön hyvinvoinnista. Eriarvoistumisen kierre on pysäytettävä ja köyhyys ei saa lisääntyä enää yhtään. Hyvinvointipalvelut on turvattava reilulla veropolitiikalla, joka tasaa tuloeroja. Verotuksessa on lisättävä progressiivisuutta ja progressiivisuus on ulotettava myös pääomatuloihin.

Ihmisten hyvinvointi tarkoittaa, että politiikan teossa huomioidaan kaiken ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat – työttömät, eläkeläiset, opiskelijat, työssä käyvät ja lapset. Työstä täytyy saada riittävää palkkaa ja työehdoista on pidettävä kiinni. Lisäksi sukupuolten välistä palkkaeroa on kurottava umpeen. Vanhuksista on huolehdittava ja ketään ei saa jättää heitteille hoivakodeissa.

Ympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa konkreettisia toimia, joilla ilmastonmuutosta torjutaan. Matkustaja- ja tavaraliikennettä on siirrettävä raiteille siellä, missä se on mahdollista. Lisäksi on tavoiteltava päästöttömiä ja kestäviä energiratkaisuja. On luovuttava asteittain fossiilisista polttoaineista, tuettava uusiutuvan energian käyttöä ja lisättävä energiatehokkuutta. Myös kaivoslaki on uudistettava siten, että maaperän rikkauden kuuluvat kansalaisille ja yhteiskunnalle – ei monikansallisille kaivosyhtiöille.

Anni Järvinen (vas.), Joensuu

Related posts