Scroll to top

Tyhjää täysi toriparkki ei ole ympäristöteko

Kaupunginhallitus käsitteli eilen toriparkin aiesopimusta. Pitkän harkinnan ja useiden keskustelujen jälkeen päädyin kannattamaan aiesopimuksen hylkäämistä. Aiesopimus hyväksyttiin äänin 9-2. Marjatta Rädyn (kd) ja minun vastaesitykseni ei siis mennyt läpi.

Aiesopimuksessa on kyse Skanska Talonrakennus OY:n kanssa tehtävästä sopimuksesta, jossa Skanska sitoutuu suunnittelemaan hankkeen ja etsimään sille rahoittajat. Sopimus on voimassa 30.6.2016 asti. Sopimuksessa lukee, että kaupunki ei sijoita toriparkkiin omaa rahaa (lukuun ottamatta torin uutta pinnoitetta) eikä sitoudu ostamaan toriparkista kiintiöpaikkoja tai takaa hankkeelle lainoja.

Äkkiseltään voisi ajatella, että onpas loistava juttu, kun toriparkkia esitellään myös kävelykeskustan kehittämisenä. Tulossa on pyöräkaistoja ja paljon tilaa jalankulkijoille, koska samalla luovutaan joistakin kadunvarsien pysäköintipaikoista. Toriparkki ja kaupunkikeskustan kehittäminen eivät kuitenkaan ole toisistaan riippuvaisia. Lisäksi on edelleen mahdollista, että kaupungille aiheutuu asiasta kuluja, mikäli Skanska ei löydä hankkeelle rahoittajia, puhumattakaan asiaan jo käytetystä virkamiestyöstä.

Toriparkkikeskustelulla on Joensuussa pitkät perinteet ja sitä on käsitelty kaikilla niillä kolmella valtuustokaudella, jotka olen Joensuun kaupunginvaltuustossa istunut. Viimeksi asia oli käsittelyssä vuonna 2008, jolloin tehtiin asemakaavaa torin alueelle. Kyseessä oli asemakaava, joka sallii toriparkin rakentamisen yksityisellä rahalla. Äänestys hävittiin kaupunginvaltuustossa niukasti (24-20), mutta monet jättivät asiaan eriäviä mielipiteitä.

Perusteluja eiliselle päätökselleni ei ollut lopulta vaikea löytää. Joensuuta on kehitettävä autottomaan suuntaan ja tavoitteena täytyy olla autoilun vähentäminen. Pelkkä autojen piilottaminen maan alle ei riitä. Paras tapa yksityisautoilun vähentämiseen on toimiva joukkoliikenne ja hyvät kevyen liikenteen väylät. Kävelykeskustan suunnittelu, kehittäminen ja rakentaminen ovat mahdollisia ilman toriparkkia. Olisi ideaalitilanne, että Joensuun eri kaupunginosista, syrjäseuduilta ja muualta maakunnasta pääsisi Joensuun keskustaan julkisilla liikennevälineillä.

Toriparkkia perusteltiin minulle usein sillä, että Joensuussa on pula parkkipaikoista. Tämä väite on kummallinen, koska Joensuun liikennesuunnitelma vuodelta 2012 (http://www.joensuu.fi/documents/11127/234735/Liite_2_Joensuun_keskustan_liikennesuunnitelma_2012.pdf/b0f839e8-6073-4b2c-b95b-575c1158f545) osoittaa, että Joensuun keskustan parkkipaikat ja -talot ovat jatkuvasti puoliksi tyhjillään. Liikennesuunnitelmassa on selvitetty keskusta-alueen pysäköintiä laajasti. Huomioon on otettu eri vuorokauden ajat sekä parkkitilojen käyttö eri vuodenaikoina. Vilkkaimman ajankohdan kaikkien kohteiden keskimääräinen käyttöaste eri viikonpäivinä on 38-40%. Pysäköintilaitoksissa (Metropol, Iso Myy, Sokos, Citymarket) maksimikäyttöaste on 50-60 % eli kaukana täydestä. Näitä lukuja tarkistellen toriparkin tarvetta on vaikea ymmärtää. Ei yksityiselläkään rahalla tarvitse rakentaa mitään turhaa tai sellaista, jolle ei ole tarvetta.

Lopuksi huomauttaisin, että Toriparkin parkkipaikat tulevat olemaan kaupungin kalleimpia (vrt. esim. Tikkamäen parkkitalo). Onko kaikilla kuntalaisilla varaa ajaa toriparkkiin?

Toriparkki ei ole ympäristöteko eikä se vähennä yksityisautoilua. Se piilottaa autot maan alle, mutta ei poista tai hävitä autoista johtuvia päästöjä ja ympäristön kuormitusta. Joensuun kaupungin on osallistuttava ilmastotalkoisiin ja sen vuoksi toriparkkia ei olisi pitänyt hyväksyä edes yksityisellä rahoituksella.

Related posts