Scroll to top

Yhdenvertaiset ja riittävästi mitoitetut sote-palvelut ovat jokaisen pohjoiskarjalaisen oikeus.

#meidänAnni

Yhdenvertaiset ja
laadukkaat lähipalvelut
kaikille

 • Järjestetään sote-palvelut pääsääntöisesti julkisina palveluina – ei yksityistämiselle ja palveluiden ulkoistamiselle.
 • Paikalliset hyvinvointiyrittäjät ja -järjestöt voivat kuitenkin täydentää julkista palvelutarjontaa.
 • Vähennetään eriarvoisuutta panostamalla ennalta ehkäiseviin palveluihin.
 • Turvataan lähipalvelut, kuten terveyskeskukset ja neuvolat.
 • Nopeutetaan hoitoon pääsyä.
 • Poistetaan terveyskeskusmaksut.
 • Varmistetaan turvakodeille riittävät resurssit.
 • Kehitetään järjestöjen ja hyvinvointialueen välistä yhteistyötä.
 • Taataan maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille.
 • Taataan eläinlääkärien (myös päivystävän eläinlääkärin) resurssit Joensuussa.
 • Turvataan löytöeläintoiminnan (myös luonnonvaraiset eläimet) resurssit.

Hyvinvointialue -
reilu työnantaja
kaikille ammattiryhmille

 • Tehdään hyvinvointialueesta reilu ja vastuullinen kuntatyönantaja.
 • Panostetaan työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
 • Otetaan käyttöön sekä valtakunnallisia että paikallisia ratkaisuja sote-alan ammattilaisten palkkauksen parantamisessa.
 • Parannetaan sote-alan ammattilaisten, myös tukipalveluiden työntekijöiden, työoloja ja -ehtoja.
 • Tuodaan inhimillisyyttä työvuorosuunnitteluun.
 • Kuullaan ja kuunnellaan työntekijöitä ja henkilöstöjärjestöjä.
 • Edistetään palkka-avoimuutta ja samapalkkaisuutta.
 • Luodaan työpaikkoja sinne, missä on tarve eli mm. hoiva- ja hoitotyöhön.
 • Otetaan sukupuolivaikutusten arviointi osaksi asioiden valmistelua ja päätöksentekoa.

Ikäihmisten hoito
ja toimivat
mielenterveyspalvelut

 • Panostetaan ikäihmisten palveluihin ja nopeutetaan hoitoon pääsyä.
 • Turvataan kotihoidon resurssit.
 • Nostetaan omaishoidontuen tasoa ja turvataan omaishoitajien lomat.
 • Lisätään julkista palveluasumista (hoiva- ja hoitokodit).
 • Hoitajamitoitus kuntoon kaikkialla, myös hoiva- ja hoitokodeissa.
 • Taataan jokaiselle ikäihmiselle paikka hoiva- tai hoitokodissa ilman pitkää jonottamista.
 • Satsataan mielenterveyspalveluissa matalan kynnyksen palveluihin.
 • Panostetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa palveluiden saatavuuteen koko Pohjois-Karjalassa.