Scroll to top

Valtuustoaloite: Kotilahden ympäristö suojelualueeksi

Tein viime maanantaina yhteisen valtuustoaloitteen uuden suojelualueen perustamisesta Joensuuhun. Valtuustoaloitteessa on mukana valtuutettuja kaikista puolueista ja sen allekirjoitti salissa yli 20 kaupunginvaltuutettua.

 

VALTUUSTOALOITE                                                                                                         

KOTILAHDEN YMPÄRISTÖ SUOJELUALUEEKSI!

Joensuun kaavoituskatsauksen (KH 28.11.2016, § 430) yhteydessä tehdyn selvityksen mukaan Kotilahden sairaalan ympäristössä esiintyy uhanalaisia eläimiä, kuten liito-orava sekä valkoselkätikka. Nämä molemmat lajit ovat Suomessa uhanalaisia. Liito-orava on suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Valkoselkätikka on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi lajiksi ja valkoselkätikkoja on Suomessa vain 150 pesivää paria. (Lähteet: WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto, Punainen kirja 2010, 319)

Kotilahden käyttötarkoitus tulee muuttumaan vuoden 2018 jälkeen, jolloin sairaalatoiminta loppuu kokonaan. Havainnot uhanalaisista lajeista luonnonsuojelulain nojalla sekä rataliikenteestä aiheutuvat meluhaitat rajoittavat alueen käyttöä esimerkiksi asumiseen. Alue on vanhahkoa sekametsää ja luonnonmukaista lehtometsää, jolloin se on myös itsessään suojelunarvoinen. Nämä seikat tukevat alueen muuttamista suojelualueeksi.

Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että Joensuun kaupungin kaavoitus aloittaa valmistelun Kotilahden ympäristön luonnonsuojelualueen perustamisesta. Aloitteen myötä sitoudumme osaltamme säilyttämään 100-vuotisen Suomen luonnon monimuotoisuutta Karhumäen kaupunginosassa.  Samalla esitämme, että luonnonsuojelualueen perustaminen otetaan mukaan kaupungin Suomi 100-vuotta juhlakokonaisuuteen.

 

Joensuussa 30.01.2017

Ville Tahvanainen (sd)

Anni Järvinen (vas)

Anssi Törmälä (kok)

Katja Asikainen (kesk)

Hannele Autti (vihr)

Sari Sallinen (ps)

Antti Kainulainen (kd)

Tässä linkki aloitteeseen kaupungin sivuilla: http://webdynasty.jns.fi/djulkaisu/kokous/20171149-10-1.PDF

Related posts