Scroll to top

Yhtenäisen asemanseudun ja Laiturin puolesta. Mikä täällä määrää – oma pää vai pääoma?

Joensuun kaupunginvaltuusto kokousti tänään ja esityslistalla oli muun muassa asemanseudun asemakaava, tonttimuutos ja yleissuunnitelma. Esitin kokouksessa suojelumerkintää asemaravintolarakennukselle ja pontena, että kasarmirakennuksen siirtoa mietitään vielä uudelleen. Äänestys asemaravintolarakennuksesta hävittiin luvuin 44-15 ja ponsi äänin 38-21. Jätin asiaan kirjallisen eriävän mielipiteen.  Täytyy kyllä ihmetellä, miksi osa valtuutetuista mieluummin purkaa kasarmirakennuksen kuin siirtää sen toiseen paikkaan? Alla puheenvuoroni yhtenäisen asemanseudun ja Laiturin puolesta.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Asemanseudun kaavassa on paljon hyvää, muun muassa kävelijöiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen näkökulmasta. Ainoa asia, joka itseäni närästää on suojelumerkinnät.

Alkuvuodesta kaavan valmistelu eteni siten, että asemarakennuksen lisäksi suojelumerkintä olisi tullut myös asemaravintolarakennukselle ja kasarmirakennuksia oltiin siirtämässä toisaalle. Näin asemanseudulle olisi saatu enemmän elävää ja monipuolista kaupunkirakennetta. Mihin tämä vaihtoehto lopulta unohdettiin? Joensuussa on jo nyt liian vähän vanhoja puutaloja jäljellä.

Ensimmäinen syy suojelumerkinnälle on Osuuskunta Laiturin toiminta, joka on jo itsessään arvokasta, mutta ei tietenkään sidottu ikiajoiksi juuri tähän rakennukseen. Laiturilla tehdään hyvää ruohonjuuritason työtä sekä monenlaista vapaaehtoistyötä, joka lähtenyt ihmisistä itsestään. Lisäksi Laiturilla kokoontuu paljon eri järjestöjä, jotka tekevät ansiokasta työtä. Voisiko Laiturista jopa muodostua se paljon puhuttu järjestötalo Joensuuhun?

Toinen syy suojelumerkinnälle on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen suojelu. Asialle on kerätty myös adressi, jonka allekirjoitti 769 allekirjoittajaa. Eikö tällä ole mitään arvoa? Laiturin toimijat ovat osallistuneet kaavaprosessiin koko ajan aktiivisesti. Miksi heidän mielipidettä ei huomioida tai haluta kuunnella? Pitää myös huomioida, että 1940 – 1950 -luvuilla rakennettuja asemaravintoloita on Suomessa vain muutamia (esim. Jämsä, Jämsänkoski, Haapavesi) ja rakennuksen tai rakennusten purkaminen tulee vaikuttamaan kielteisesti Joensuun asemaan kulttuurikaupunkina. Joensuu on jo nyt valitettavan kuuluisa siitä, että täällä ei suojella tai säästetä mitään vanhaa. Samalla häviää historiallinen puutalokokonaisuus, joita Joensuussa ei enää juuri ole. Museovirasto on myös todennut lausunnossaan, että alue on Joensuun kulttuuriympäristöjen kannalta poikkeuksellisen merkittävä.

Rakennuksen omistaja (vr) ei voi sanella, millaista kaupunkikuvaa Joensuuhun halutaan, se on meidän päättäjien tehtävä. Ravintolarakennuksen säilyttäminen ja kunnostaminen lisäisi asemanseudun viihtyvyyttä, elinvoimaa ja elävöittäisi kaupunkikuvaa. Totean myös, että asemaravintolarakennuksen säilyttäminen ei vaikeuta muita alueelle suunniteltuja liikennejärjestelyjä, vaan vaatii rohkeutta ja tulevaisuuteen katsomista meiltä päättäjiltä. Jos / kun suojelumerkintä tehdään, on sen jälkeen omistajan tehtävä huolehtia rakennuksesta asianmukaisesti tai mahdollisesti hankkiutua rakennuksesta eroon. Ostaja voisi ihan hyvin löytyä.

Laituri on matalan kynnyksen kohtauspaikka ja se on synnyttänyt uudenlaista yhteisöllisyyttä. On osittain irvokasta, että meillä on tänään käsittelyssä myös kaupunkistrategia, jossa korostetaan yhteisöllisyyttä ja kansalaisaktiivisuutta. Laiturin aktiivit järjestivät valtuutetuille viime viikolla tilaisuuden, jossa oli mahdollista keskustella Laiturin tulevaisuudesta. Paikalle saapuu lisäkseni neljä valtuutettua, perussuomalaisten Marjatta Räty ja Osmo Kokko sekä demareiden Sanna Heinonen. Kiitos heille. Oliko kaikilla muilla kalenterit täynnä, vai eikö kaikki kansalaisaktiivisuus olekaan tervetullutta?

Lopuksi haluan kysyä teiltä kaikilta, että kenen ehdoilla tätä asemanseudun kaavaa tehdään ja Joensuuta kehitetään? Ei raha ja rahanvalta voi aina ratkaista kaikkea. Ja mikä täällä määrää oma pää vai pääoma?

Esitän, että asemaravintolarakennukselle suojellaan sr-merkinnällä sekä

Esitän pontena, että kasarmirakennuksen siirtoa mietitään vielä uudelleen (kaava-alueen ulkopuolelle).

laituri

Kuva otettu pari viikkoa sitten ennen junan lähtöä Helsinkiin.

Related posts